RM 31 ASF eco!efficiency – aktywny, alkaliczny środek czyszczący

Aktywny, alkaliczny środek czyszczący RM 31 ASF eco!efficiency 1L KARCHER

335,79 zł
Brutto

Szczegóły produktu

6.295-647.0
11 Przedmioty

Related products

Komentarze (0)

Brak opini

Silnie zasadowy (pH: 13.5 w koncentracie) preparat z linii eco!efficiency do wysokociśnieniowego mycia zasadniczego w branży przemysłowej i warsztatach. Usuwa silne zabrudzenia olejowe i mineralne, smary, żywice i smołę. Dzięki udoskonalonej formule jego zużycie w stosunku do tradycyjnego RM 31 ASF zmniejsza się nawet o 25%. RM 31 ASF przeznaczony jest do stosowania z urządzeniami wysokociśnieniowymi HDS oraz ze spryskiwaczami wstępnymi. 

Przygotowanie: 1+3 

Dozowanie: 0.75-4% 

Dozowanie ( w trybie eco!efficiency): 1-5%

Właściwości:

Skuteczny ekologiczny środek do czyszczenia wysokociśnieniowego

Skutecznie usuwa olej, tłuszcz, smołę, żywicę

Czyszczenie we wszystkich zakresach temperaturowych

Przyjemny, świeży zapach

Wolny od fosforanów

Nie zawiera silikonów

Wolny od tensydów zgodnie z EEC 648/2004

Szybko oddziela olej od wody w separatorze olejowym (asf)

Wolny od NTA

Dane techniczne:

Wielkość opakowania (l) - 10

Opakowanie (szt.) - 1

pH - 13,5

Waga z opakowaniem (kg) - 12

Zastosowania:

Czyszczenie pojazdów użytkowych

Czyszczenie stajni

Czyszczenie beczek

Mycie samochodów/silników

Czyszczenie części maszynowych

Odtłuszczanie powierzchni

Czyszczenie cystern spożywczychOstrzeżenia i wytyczne dotyczące bezpiecznego użytkowania:

Niebezpieczny

H290 Może powodować korozję metali.

H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.

P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.

P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.

P303 + P361 + P353 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody [lub prysznicem].

P405 Przechowywać pod zamknięciem.

P501a Zawartość / pojemnik usuwać zgodnie z przepisami miejscowymi / regionalnymi / narodowymi / międzynarodowymi.

16 innych produktów w tej samej kategorii

Produkty dodane do listy życzeń
Produkt dodano do porównania

Na tej stronie używamy plików cookies i podobnych funkcji do przetwarzania informacji o urządzeniach końcowych i danych osobowych. Przetwarzanie jest wykorzystywane do celów takich jak integracja treści, usług zewnętrznych i elementów stron trzecich, analiza/pomiary statystyczne, spersonalizowanie reklam oraz integracja mediów społecznościowych. Zgoda ta jest dobrowolna, nie jest wymagana do korzystania z naszej strony internetowej i można ją w każdej chwili odwołać.